Oddawanie krwi może zmniejszyć ilość podatku przekazywanego fiskusowi przy rocznym rozliczeniu PIT. Ta specjalna ulga dotyczy osób, które w określonym roku honorowo podarowały swoją krew albo złożyły darowiznę pieniężną w celach charytatywnych. 

Kwota jest odpisywana od podstawy opodatkowania (dochodu) lub przychodu. W przypadku krwiodawców ulga jest uzależniona od ilości oddanej krwi albo jej elementów. Jeden litr odpowiada kwocie 130 zł rekompensaty. Warto jednak pamiętać, że odprowadzenie tych pieniędzy od podatku łączy się także z darowiznami na cele charytatywne czy religijne. Dlatego cała suma nie powinna przekraczać 6 proc. przychodu lub dochodu wskazanego w zeznaniu PIT.

Ważny jest także to, że mężczyzna w ciągu roku może oddać jedynie 2,7 litra krwi. Przy czym, jest to sześć razy po 450 ml (351 zł). Natomiast kobieta 1,8 litra – cztery razy 450 ml (234 zł). Te liczby dotyczą pełnej krwi. Za to samego osocza można oddać nawet do 25 litrów (3250 zł).

Jednak samo zaznaczenie, że oddało się krew nie wystarczy. Każdorazowo musi być ono odpowiednio udokumentowane. Wynika to z tego, że Urząd Skarbowy ma prawo skontrolować podatnika w okresie do 5 lat, dlatego powinien on posiadać odpowiednie papiery wyjaśniające odliczoną ulgę. W samym formularzu PIT wystarczy umieścić kwotę.

Honorowi dawcy krwi potrzebują odpowiedniego dokumentu na podstawie, którego będą mogli dokonać rozliczenia. Instytucja wystawia papier, na którym widnieje ilość oddanej krwi oraz osocza. Natomiast jeżeli została ona przekazana za wynagrodzenie, w takiej sytuacji ulga nie jest stosowana.

Podatnicy rozliczają się z ulgi z tytułu na podstawie załącznika PIT-0. Podatnik w przypadku formularzy PIT-37 i PIT-36 musi odliczyć kwotę od dochodu, a samo zeznanie składa się najpóźniej do 2 maja danego roku. Natomiast jeżeli dotyczy to PIT-28 to ulga odejmowana jest od przychodu podatnika.

Pomimo tego, że co roku krew oddaje co najmniej 600 tysięcy Polaków, to tylko co szósty korzysta z ulgi podatkowej. Ulga dotyczy osób pracujących na etacie, prowadzących działalność gospodarczą, a także tych prywatnie wynajmujących mieszkania. Z ulgi nie mogą jednak skorzystać podatnicy rozliczający się z podatku liniowego.